e-Commerce

Usluge u bankomatu

Kroz uslugu e-Commerce, ProCredit banka nudi biznisima na Kosovu mogućnost da prodaju svoje proizvode i usluge 24/7 preko vaše veb stranice ili mobilne aplikacije, na taj način prihvatajući online plaćanja preko ove platforme za prodatu robu / usluge!
Sprovođenje usluge e-Commerce će trgovcima pružiti jednostavan način da prodaju proizvode na lokalnom i regionalnom tržištu diverzifikacijom prodajnih kanala ne ograničavajući se na fizičke prodavnice ili ograničeno radno vreme.

E-Commerce je takođe veoma efikasno sredstvo za praćenje i upravljanje plaćanjima klijenata u realnom vremenu i za obavljanje drugih operacija.
E-Commerce znači dodavanje novog i veoma pogodnog načina za vaše potrošače koji im omogućava da kupuju proizvode i usluge od svog doma 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji.

Jednostavan i brz proces implementacije.