Obveznice i vladine obveznice Republike Kosovo

Usluge u bankomatu

Obveznice Trezora – su kratkotrajni vrednosni papiri, koji maturiraju (okončavaju se) za manje od jedne godine od dana njihovog puštanja u opticaj. One se emituju po maturnim rokovima: 3 mesečni, 6 mesečni i jedno godišnji. Obveznice Trezora se kupuju jednom cenom koja je niža nego što je njihova nominalna vrednost u maturiranju; kada one maturiraju, vlada plaća njihovu nominanlnu vrednost. Kamata dobijena od njih predstavlja razliku između kupovne cene i nominalne cene koju vlada plaća u danu maturiranja.

Vladine obveznice – su dugoročni vrednosni papiri, koji maturiraju u dužem roku od jedne godine. Kada jedan investitor kupuje ove vrednosne papire, oni ustvari daju kredit državi, od koje investicije oni dobijaju periodičnu kamatu (u jednom ili više određenih datuma tokom godine) u obliku kamatonosnih kupona. Dok u danu matiuriranja obveznice, investitori dobijaju puni iznos investiran kao na početku.

Kako mogu da se kupuju vrednosni papiri Vlade

  • Preko Primarnog tržišta: Klijenti preko banaka koje su Primarni akteri, mogu da kupuju vrednosne papire vlade na neposredan način na aukciji.
  • Preko Sekundarnog tržišta: Klijenti koji su držaoci vrednosnih papira Vlade mogu da trguju sa njima međusobno.

U oba slučaja transakcije treba da se ostvaruju preko banaka koje su Primarni akteri.

Mogućnost kupovine preko ProCredit banke:

  • Klijenti treba svakako da pre nego što apliciraju za neku od određenih aukcija, da obave otvaranje jednog obvezničkog računa u ProCredit Banci, a koji je uslovljen / nadovezan sa tekućim računom klijenta;
  • Klijenti treba da se prijave u jednu od filijala koja nudi ovu uslugu i da podnose njihove zahteve za učestvovanje u nekoj aukciji vrednosnih papira;
  • Obveznički račun treba da se koristi od klijenata samo za transferisanje potrebnih i dovoljnih fondova prilikom održavanja jedne aukcije vrednosnih papira (ili kada on želi da kupuje neki vrednosni papir u sekundarnom tržištu) za koju aukciju je on prethodno aplicirao u filijali;
  • Nakon što se zaključi aukcija, klijent dobije informaciju iz ProCredit Banke za ishod održane aukcije.
  • U slučaju ostvarenja neke investicije, fondovi klijenta biće zadržani od strane Ministarstva financija do dana maturiranja tog instrumenta, i dana investiranja njegov obveznički račun biće kreditovan relevantnom nominalnom vrednošću.

Jedan primer kako funkcioniše kupovina jednog vrednosnog papira:
Vrednost za investiranje: EUR 100.000.
Godišnja kamata 1.5 %
Dani investicije: 182 dana (6 mesečne Obveznice trezora)

Cena kupovine: 100,000 / (1+ 1.5 % /365*182) = EUR 99,257.61 

Dana investiranja klijentu se blokiraju fondovi ili prelaze u Ministarstvo financije u vrednosti od EUR 99,257.61 i dana maturiranja klijent se kreditira za vrednost od EUR 100,000. Dobijena kamta za ovu investiciju za klijenta je EUR 742.39. (EUR 100,000 – EUR 99,257.61 = EUR 742.39). Informacije u vezi sa proglašenjem rezultata aukcije vrednosnih papira na Kosovu možete da nađete ovde.

Za još detaljnije informacije što se tiče usluga vladinih vrednosnih papira preko ProCredit Banke, molim vas da nas kontaktirate neposredno na telefonski broj: + 381 (0) 38 555 777 ext.55038, 55042.