Kreditna linija

Usluge u bankomatu

Kreditna linja je kratkoročna kreditna izloženost dizajnirana za financiranje radnog kapitala za jedan određeni vremenski period. Ova kreditna izloženost nije u vezi sa tekućim računom nego ima poseban račun koji se upotrebljava samo za potrebe kreditne linije. Vi ste slobodni da izvršite povraćaj kredita tokom celog roka kreditne linije, naročito u periodima kada su vaša primanja visoka.  

Vremenski period kreditne linije

Potrebni dokumenti

Da imate aktivan biznis, najmanje

Do 12 meseci

Važeći dokumenti Republike Kosova

Dokumenti biznisa

6 meseci