Gotovinski depozit više od EUR 10.000

Usluge u bankomatu

Biznisi koji imaju dnevni promet više od 10.000 EUR mogu da deponuju njihov promet u svako doba u sefovima dnevnog prometa (dropbox) koji su postavljeni u nekoliko Zona 24 / 7 – za koje je potrebno da se prethodno zaključi ugovor sa bankom.

Ugovorom se određuju uslovi za klijenta kao dole navedeno:

  • Klijent se snabdeva jednom karticom koja dozvoljava pristup u neke od sefova deponovanja određenih od strane samog klijenta.
  • Klijent dobija plastične kese za deponovanje i obrazce deponovanja „Nalog za gotovinsko plaćanje“ i „obrazac za izjavu porekla sredstava“.
  • Određivanje dnevnog limita deponovanja.

Deponovani gotov novac treba da se stavi u plastične kese (dobijene od banke) prethodno pripremljene od klijenta, koje se fizički proveravaju, ponovno prebroje od službenika banke i nakon toga se upisuju u korist računa klijenta. Da bi koristili ovu uslugu, biznisima se nudi jedna kartica pristupa koja treba da se pročita kod „čitača“ koji je postavljen na desnoj strani sefa za deponovanje.

Pratite dole postavljeni video kako da se ostvari deponovanje preko sefa za deponovanje: