SMS usluge

Usluge u bankomatu

Preko SMS usluga omogućuje se našim klijentima da se obaveste oko njihovih računa, provere bilans računa kao i da izvrše dopunu telefona a i oko drugih proizvoda. Osim obaveštajnih usluga, koje ne zahtevaju neki dodatni postupak, sve druge SMS usluge kao što je SMS dopuna ili SMS bilans, funkcionišu slajnem SMS na broj 50333, usluga za koju treba prethodno da se zaključi sporazum sa bankom za ove usluge.

Ove usluge mogu da se koriste od svih naših klijenata koji poseduju broj mobilnog telefona od operatora Vala ili IPKO

ProCredit Banka nudi ove usluge koje se mogu ostvariti preko SMS-a:

 • SMS obaveštenje
 • SMS dopuna
 • SMS bilans

SMS Obaveštenje

Mogu koristiti svi klijenti koji imaju otvoren račun u ProCredit Bank i koji poseduju broj mobilnog telefona operatora Vala ili IPKO. Preko ove usluge klijenti će biti svaki put obavešteni oko kretanja u njihovim računima, gde prilikom ostvarenja transakcije oni dobijaju SMS o novom bilansu, vrednosti i vrste zadnje transakcije. Limiti koji mogu da izaberu su: EUR 500, 1,000, 2,000, 5,000.

SMS Dopuna

Da li vam se slučajno desilo da vam je bio potreban novac za telefon, ili je vaša preplata istekla nakon službenog radnog vremena? Ovaj problem je rešen sa ProCredit Bankom. Korisite SMS dopunu kada god želite. Pošaljite SMS na broj 50333.

Dopune koje se ostvaruju su sledeće:

Dopuna telefona:

 • Vala
 • IPKO mobil
 • IPKO FIKS

Dopuna mesečnih proizvoda IPKO-a:

 • Internet
 • TV
 • Duo Tv (internet + TV)
 • Duo FIX (internet + fiksni telefon)

Kako da ostvarite dopunu telefona
Da bi dopunili vaš telefon, vi treba da upišete broj telefona, „prostor“, iznos kojim želite da dopunite telefon i ovu poruku da pošaljete na broj 50333.

SMS bilans
Ako želite da znate bilans vašeg računa, sve što treba da uradite je da pošaljete jedan SMS.

Kako možete da dobijete i vi ovu uslugu?
Korisnici usluge SMS bilansa su svi klijenti ProCredit Banke, koji imaju privatne ili poslovne račune, i koji poseduju mobilne telefone i brojeve operatera VALA ili IPKO

SMS bilansom vi možete da dobijete informacije na svakom mestu i u svako doba za:

 • Bilans privatnog ili poslovnog tekućeg računa
 • Bilans štednog računa
Kako da se informišete za stanje tekućeg računa?
Samo treba da pošaljete SMS na broj 20333 sa sadržajem Bilanas ili B.
 
Kako da se informišete za stanje štednog računa?
Samo treba da pošaljete SMS na broj 20333 sa sadržajem štedni bilans ili BK.
 
 
* Zapamtite: U slučaju da nakon aktiviranja „SMS usluga“ promente vaš broj mobilnog telefona, molimo vas da nas odmah obavestite posetom u bilo koju filijalu naše banke.