Pravne informacije

Svaka osoba koja koristi veb stranicu ProCredit banke Kosova  slaže se sa sledećim:
Korišćenje veb stranice ProCredit banke Kosova

Ova internet stranica (sajt) je vlasništvo ProCredit banke Kosova  
Njen dizajn, struktura i sav sadržaj podležu autorskim pravima sa svim zaštitnim pravima i pravnim posledicama i pripada ProCredit banke Kosova.

Možete pregledati ili odštampati stranice i / ili odeljke pod uslovom da ne kršite odredbe i radnje koje dozvoljava Zakon o autorskim i sličnim pravima. Pregled ili kopiranje veb stranice ProCredit banke ne daju vam nikakva prava nad bilo kojim materijalom ili softverom. Ne možete: u potpunosti ili delimično reprodukovati, elektronski ili bilo kojim drugim sredstvima, promeniti, kreirati linkove ili koristiti za bilo koju javnu ili komercijalnu svrhu ovu veb stranicu bez prethodnog izričitog pismenog odobrenja ProCredit banke Kosova.

Internet stranica je stvorena za opštu informativnu namenu. Na stranici se nalaze opšte informacije o uslugama koje ProCredit Banka nudi različitim ciljnim grupama - vrlo malim, malim i srednjim preduzećima i privatnim klijentima. ProCredit Banka ima pravo da izvrši bilo kakve promene u informacijama na svojoj veb stranici, uključujući, ali ne ograničavajući se na podatke, uslove, opis usluge i primere, bez prethodnog obaveštenja.

Iako osoblje ProCredit banke Kosova koristi razumne napore za pružanje tačnih, transparentnih i ažuriranih informacija na svojim veb stranicama, to ne isključuje mogućnost da se ponekad mogu desiti propusti iz objektivnih razloga. ProCredit banke Kosova neće biti odgovorna za posledice, uključujući i potencijalne štete koje nastaju ili su povezane na bilo koji način sa Vašim pristupom ili korišćenjem ove veb stranice.
Informacije i mišljenja sadržana na veb stranici obezbeđena su od strane ProCredit Banke samo za ličnu upotrebu i informativne svrhe. Vi ste, kao korisnik ove veb stranice, lično odgovorni za percepciju i tumačenje tačnosti, potpunosti i korisnosti informacija sadržanih na veb stranici.

Povezane veb stranice
ProCredit banke Kosova je deo ProCredit Grupacije i uključuje hiperveze na stranice drugih institucija.
Ništa sadržano na veb stranici ProCredit banke ne predstavlja investicioni, pravni, poreski ili drugi savet, niti se treba osloniti na to prilikom investiranja ili drugih odluka. Pre donošenja investicione odluke trebate dobiti relevantne i specifične stručne savete. ProCredit Banka ne analizira sadržaj informacija na hipervezama i povezanim veb stranicama i time ne preuzima odgovornost za to (uključujući njihovu tačnost, potpunost i istinitost).

ProCredit banke Kosova ne garantuje neprekidan i pristup bez problema ovoj veb stranici.

Napomena o privatnosti
ProCredit banka prepoznaje važnost ličnih podataka koji su nam povereni. To je jedna od naših osnovnih odgovornosti kao banke koja osigurava zaštitu podataka poverenih od strane klijenata i posetilaca naše veb stranice. U daljem tekstu su date odabrane sigurnosne mere koje smo uspostavili kako bismo zaštitili vašu privatnost:

Zbog čega ProCredit banka prikuplja lične podatke?

Prikupljamo, obrađujemo i koristimo lične podatke na našim veb stranicama kako bismo vam ponudili još bolje proizvode i usluge, na najbolji način prilagodili naše poslovne procese potrebama naših klijenata i uputili vas na najpovoljnije informacije o proizvodima i online bankarstvu.

Na koji način ProCredit banka prikuplja podatke i koliko ih zadržava?
Podaci prikupljeni na našoj veb stranici se zadržavaju samo koliko je potrebno za ispunjavanje svrhe za koju su prikupljeni na osnovu Zakona o ličnim podacima. Ako želite pristupiti ili ispraviti bilo koji podatak koji ProCredit banka ima o vama, možete izbrisati, blokirati ili ispraviti vaše podatke (ukoliko je to u skladu sa važećim zakonom). Imate pravo pristupa ličnim podacima koje imamo o vama.
ProCredit banka konstantno ima za cilj poboljšanje svoje veb stranice. Iz tog razloga prikupljamo podatke putem veb stranice u obliku anonimizacije. Relevantni podaci se koriste samo za statističke i marketinške svrhe i ne otkrivaju se trećim licima.

Kako se podaci čuvaju, štite i koriste?
Podaci koji se prikupe putem ove veb stranice prenose se odgovornom provajderu samo u slučaju potrebe odgovora na vaše upite, tako da u ovom slučaju prenosimo vaše lične podatke u skladu sa Opštim uslovima banke. Online bankarstvo je sigurno i poverljivo. Podaci se ne prenose trećim stranama, osim ako je to neophodno za odgovor na vaše upite. Vaši podaci se koriste isključivo za ispunjavanje svrhe za koju se prikupljaju, a koja se odnosi na veb stranicu preko koje se i prikupljaju.

Veb stranica ProCredit banke preko koje prikupljamo vaše podatke obično se kodira pomoću modula za enkripciju vašeg pretraživača. Ovi sajtovi su sertifikovani od strane renomiranih institucija za međunarodnu tehniku enkripcije. Štaviše, ProCredit Banka je uspostavila dodatne i sveobuhvatne mere sigurnosti kada se i računima i kastodi računima pristupa preko Interneta. Zaštitne barijere (Firewalls ) sprečavaju neovlašćeni pristup. Različiti slojevi enkripcije i identifikacije štite podatke o klijentu  od upada ili otkrivanja trećim licima tokom prenosa podataka.

Pouzdanost
Ništa sadržano na veb stranici ProCredit banke ne predstavlja finansijski, investicioni, pravni ili drugi savet, niti se treba osloniti na to prilikom investiranja ili drugih odluka. Pre donošenja investicione odluke, trebate dobiti relevantne i specifične stručne savete koji su dati nakon detaljne finansijske analize.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih za veb stranicu ProCredit Banke, kontaktirajte nas na: contact kos.marketing@procredit-group.com