Kreditni limit

Usluge u bankomatu

Vaše preduzeće s vremena na vreme može da ima potrebe za financiraje tokom investicija koje vi vršite u razvoju vašeg biznisa u toku jednog određenog vremenskog perioda.

Zato, da ne bismo ostavili mesta za nikakvu nelagodnost u poslednjem minutu, vi u ProCredit Banci možete da zahtevate uslugu kreditnog limita. Nakon što ste izvršili zahtev za ovu uslugu, specijalizovani savetnik za biznis će izvršiti jednu jedinu analizu kako bi se ocenio vaš kreditni potencijal. Nakon ove analize, banka će vam odrediti jedan limit iznosa koji ćete vi imati u ProCredit Banci, a koji možete da koristite na način kako vama najviše odgovora.

Kako možete da iskoristite kreditni limit