Krediti u okviru Programa podrške konkurentnosti MSP-a na Kosovu koji imaju za cilj da pomognu MSP-e u ispunjavanju standarda EU-a

Usluge u bankomatu

Mala i srednja preduzeća (MSP) na Kosovu mogu poboljšati svoju konkurentnost:

 • Poboljšanjem kvaliteta proizvoda, procesa i radnih uslova;
 • Smanjenjem potrošnje energije, emisije ugljenika i troškova energije
 • Povećanjem proizvodnog kapaciteta; uz pomoć finansijskog paketa koji su EBRD i EU dale ProCredit banci na Kosovu.

U okviru ovog paketa, mala i srednja preduzeća mogu dobiti grantove do 15% vrednosti projekta (PDV nije uključen u izračunavanje granta) za projekte koje banka finansira kreditom.

Krediti koji se dozvoljavaju za finansiranje ovih projekata imaju sledeće karakteristike:

 • Dospeće kredita do 15 godina;
 • Maksimalni iznos kredita u okviru programa je 1.000.000 €;
 • Deo projekta koji može preći iznos od 1.000.000 € može biti finansiran od strane Banke redovnim kreditom;

Da bi se finansiralo u okviru ovog projekta koji Banka ima sa EBRD-om, kvalifikuje svako ulaganje u novu opremu, nove mašine ili renoviranje ili izgradnju poslovnih objekata, a koji ispunjavaju sledeće kriterijume:

 • Poboljša usklađenost sa jednom ili više direktiva Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine, sigurnosti radnika i kvaliteta i sigurnosti proizvoda;
 • Sva ulaganja u tehnologiju visokih performansi::
  • Obnovljiva energija;
  • Energetska efikasnost;
  • Ulaganja u zgrade koje moraju zadovoljiti određene kriterijume;
  • Klimatska prilagođavanja koje racionaliziraju korišćenje vode.