Inicijativa Ciljevi zasnovani na nauci (Science Based Targets) potvrdila je kratkoročne ciljeve ProCredit Holding AG za smanjenje emisija

4/4/2024

  • Validacija od strane inicijative Ciljevi zasnovani na nauci (SBTi) potvrđuje kratkoročne ciljeve ProCredit Holdinga kao naučno zasnovane u skladu sa Pariskim klimatskim sporazumom
  • ProCredit Holding se obavezuje da će smanjiti apsolutne emisije staklenih gasova Grupe 1 i 2 za 42% do 2030. sodine s 2022. godinom kao baznom godinom
  • Potvrđeni ciljevi portfelja Obim 3 ProCredit Holdinga pokrivaju 57% njegovih ukupnih investicija i kredita u ukupnoj aktivi od 2022. godine.
  • Cilj 3 ProCredit Holdinga je da se angažuje sa klijentima odgovornim za 28% emisija portfelja grupe kako bi postavili sopstvene ciljeve zasnovane na nauci do 2027. godine.
  • ProCredit Holding se obavezuje da će nastaviti finansirati samo projekte obnovljive energije do 2030. godine

 

 

 

Frankfurt na Majni, 8. marta 2024. – ProCredit Holding će nastaviti da implementira svoju strategiju održivosti i da preduzima akcije kako bi postigao svoju neto nultu obavezu postavljanjem svojih prvih kratkoročnih naučno zasnovanih ciljeva potvrđenih od SBTi. Grupa, koja uglavnom posluje u jugoistočnoj i istočnoj Evropi, nastaviće da smanjuje sopstveni otisak i obavezuje se na smanjenje sopstvenih emisija za 42% do 2030. godine, sa 2022. kao baznom godinom. Smanjenje će se postići povećanjem udela dobavljača obnovljive energije među svojim dobavljačima, kao i broja električnih automobila u voznom parku, uz uvođenje više mera energetske efikasnosti u svojim prostorijama i procesima.

 

Što je još važnije, ProCredit će se fokusirati na podršku svojim klijentima u njihovim naporima da dekarboniziraju jer one najviše doprinose emisijama njegovog opsega 3, koje predstavljaju više od 95% ukupnih emisija grupe. Ova podrška razmatra akcije od obračuna ugljenika i postavljanja ciljeva do pomoći istima da pristupe finansijskoj podršci koja im je potrebna za implementaciju njihovih strategija, dok nastavljaju da budu 'Hausbank' klijenti tokom tranzicije.

 

U postavljanju svojih ciljeva za opseg 3, ProCredit grupa je pokrila 57% ukupnih investicija i kreditiranja svojim klijentima. Prvi deo cilja 3 ProCredit Holdinga za 2027. godinu je da se angažuje sa klijentima malih i srednjih preduzeća (SME) odgovornih za 28% emisija portfelja grupe, sa naglaskom na sektor poljoprivrede i proizvodnje. Grupno finansiranje energetskih projekata u potpunosti se sastoji od projekata obnovljive energije (RE), a ProCredit grupa se obavezuje da će nastaviti finansirati samo projekte obnovljive energije do 2030. godine kao drugi deo svoje obaveze.

 

“Odabrali smo ove specifične mere jer odgovaraju našim korporativnim vrednostima i našem poslovnom pristupu. To takođe uključuje izgradnju dugoročnih odnosa sa našim klijentima, što je povezano s konceptom Hausbank. Pored toga, ProCredit grupa ima za cilj promovisanje održivog razvoja u zemljama u kojima grupa posluje. Svesno smo se opredelili za naučno utemeljen pristup u definisanju mera za postizanje naših ciljeva smanjenja emisija i drago nam je što ih je kao takve prepoznao SBTi.” objašnjava Hubert Spechtenhauser, predsedavajući Upravnog odbora ProCredit Holding AG.

 

Štaviše, 20% portfelja grupe je namenjeno podršci svojim klijentima u nabavci zelenih sredstava, kao što su energetski efikasna oprema, fotonaponski sistemi, zelene zgrade, e-automobili, oprema za upravljanje otpadom i drugi artikli.

 

Kao što je bio slučaj sa Net-Zero Banking Alliance (NZBA), ProCredit se obavezao da postavi ciljeve kroz SBTi u 2022. godini. Inicijativa podržava kompanije u postavljanju naučno zasnovanih ciljeva smanjenja emisija u skladu sa ciljevima Pariskog sporazuma. Prema sporazumu, globalni porast temperature biće ograničen na 1,5°C u odnosu na predindustrijsko doba. SBTi ima za cilj da kompanije širom sveta prepolove svoje emisije staklenih gasova do 2030. godine i smanje ih na neto nulu do 2050. godine.

 

Informacije o SBTi validaciji objavljene su na njegovoj web stranici

 

https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action

 

Više informacija o posvećenosti ProCredit grupe održivosti možete pronaći u paketu Izveštaj o uticaju 2022. Paket Izveštaj o uticaju za 2023. godinu biće objavljen 20. marta 2024. godine.

 

 

Kontakt:

Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 951 437 138, E-mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

 

O ProCredit Holding AG

ProCredit Holding AG, sa sedištem u Frankfurtu na Majni, Nemačka, je matična kompanija razvojno orijentisane ProCredit grupe, koju čine komercijalne banke za mala i srednja preduzeća (MSP). Pored svog operativnog fokusa na jugoistočnu i istočnu Evropu, ProCredit grupa je takođe aktivna u Južnoj Americi i Nemačkoj. Akcije kompanije se trguju na segmentu Prime Standard na Frankfurtskoj berzi. Glavni akcionari ProCredit Holding AG su strateški investitori Zeitinger Invest GmbH i ProCredit Staff Invest GmbH & Co KG (investiciono sredstvo za ProCredit osoblje), KfW, holandski DOEN Participaties BV i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD). Kao nadređeno društvo grupe prema nemačkom Zakonu o bankama i kao matično finansijsko holding društvo ProCredit finansijske holding grupe, ProCredit Holding AG je pod nadzorom na konsolidovanom nivou od strane nemačkog Saveznog financijskog nadzornog tela (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) i Nemačke Bundesbank. Za dodatne informacije posetite https://www.procredit-holding.com/