3D Secure Dynamic

Usluge u bankomatu

3D (Three Domain) Secure Dynamic je program / standardni globalno razvijen da bi se izvršile sigurne transakcije preko interneta.

Program je razvijen na takav način da svaki nosilac kartice bude u stanju da potvrdi njegovu / njenu originalnost banci izdavateljki kartice, tokom jedne transakcije za kupovinu on line. Međunarodni sistem uplata Master Card i Visa International su razvili njihove sigurne sisteme za kupovinu on line zasnivajući se na modele 3-D Secure.

Obično na ove dve stranice interenta treba da figuriraju logotipi za ove dve platfome:

Svakako vas molimo da imate u vidu da provera autentičnosti uplate sa 3D Secure zavisi od stranice biznisa u internetu gde klijent želi da izvrši. U slučaju da biznis / merchant u internetu podržava jednu takvu opciju, onda će se automatski zahtevati od klijenta provera autentičnosti preko platforme 3D Secure.

Kako funkcioniše program 3D Secure Dynamic, klikni ovde.