Krediti za automobile

Krediti za automobile

Vrsta kredita

Da li imate račun u ProCredit Bank?

Ugovor o radu ili pregled stanja na računu za poslednjih 6 meseci (samo kao .jpeg ili PDF)

* Ugovor o radu ili pregled stanja na računu za poslednjih 6 meseci (samo kao .jpeg ili PDF)
close-tooltip

Saglasnost za proveru u Registru kredita Kosova u skladu sa važećim zakonskim zahtevima.

Saglasan sam da ProCredit Bank A.D. ima neograničeni pristup podacima o ličnoj izloženosti i izloženosti biznisa u Kreditnom registru Kosova radi preliminarne analize finansiranja i procene kreditne sposobnosti i kreditnog rizika u vezi sa vrstama finansiranja za koje je biznis i/ili ja preuzeo zakonsku obavezu da garantuje kao korisnik kredita, sukorisnik kredita ili žirant.  Pored toga, saglasan sam ProCredit Bank A.D. prikuplja i dostavlja kreditne informacije Kreditnom registru Kosova. Ovo davanje saglasnosti će važiti sve dok zakonske obaveze u vezi sa kreditnim izloženostima budu bile otvorene u ProCredit Bank A.D., uključujući i slučajeve restrukturiranja