ProCredit Banka, lider ka podstrekivanju energetske tranzicije

5/24/2024

ALPEX je izabrao ProCredit kao jedinu banku zaporavnanje transakcija i člana opšteg kliringa

 

Energetsko tržište, na globalnom nivou, pretrpelo je velike promene poslednjih godina. Stoga, čak i na Kosovu, unapređenje ovog tržišta je uvek sve više prioritet.

 

Dana 4. marta 2024. godine, obeležen je monumentalan korak na putu zemlje ka održivijoj energetskoj tranziciji na Kosovu. ALPEX - Albanska berza električne energije je operacionalizovana kao operater odgovoran za upravljanje i administraciju dnevnih i unutardnevnih tržišta (ALPEX tržišta). ALPEX će poslovati na organizovanom tržištu električne energije (dan unapred i unutar dana) u Albaniji i na Kosovu. Jedna ovako važna inicijativa, koja zahteva najviši nivo sigurnosti i efikasnosti, poverena je ProCredit banci da predstavlja dve važne uloge u ovom procesu.

ProCredit Bank će ispuniti svoju ulogu Banke za poravnanje/Settlement Bank u realizaciji finansijskih transakcija na ovom novom tržištu, ključnom procesu za funkcionisanje ALPEX-ovog svakodnevnog poslovanja. U ulozi Banke za poravnanje finansijskih transakcija, ProCredit je prva i jedina banka odgovorna za poravnanje svih transakcija koje će se obavljati na berzi energije. Uspeh programa kao što je ALPEX u osnovi zavisi od ispravne obrade transakcija, zbog čega ProCredit Banka ostaje posvećena svojoj ulozi posrednika od poverenja, koji upravlja transakcijama, koja minimizira rizik i koja osigurava da su transakcije u skladu sa zahtevima i standardima koje postavljaju regulatori.

 

Pored toga, ProCredit Banka je takođe proglašena za generalnog člana kliringa za ALPEX, pružajući garancije za stabilan rad berze i obezbeđujući tačna i blagovremena plaćanja za energetske transakcije za sve učesnike na tržištu. ProCredit Banka je trenutno jedina banka u ovom sektoru koja će zastupari biznise koji će biti članovi berze i koji su licencirani za trgovanje. Ključna tačka ove aktivnosti je garancija banke za berzu ALPEX, da se plaćanja za  kupce koje zastupamo u prodaji ili kupovini energije vrše na vreme i tačno.

 

Operacionalizacija ALPEX-a je jedan veoma važan korak za energetsko tržište na Kosovu, koji nas unapređuje ka budućnosti sa manje energetskih kriza i sa više mogućnosti za ekonomski razvoj. Ovaj događaj označava kontinuiranu posvećenost ProCredit Banke u podršci energetskoj tranziciji ka održivijoj energetskoj budućnosti za sve građane i preduzeća na Kosovu.

 #ProCredit #ALPEX #EnergetskaTranzicija #Kosovo2030