PROZOR START UP

8/10/2023

ProCredit Bank je potpisala ugovor o saradnji sa Kosovski fondom za kreditno jemstvo (FKGK) za kreditnu garanciju Prozor StartUp, koja ima za cilj da olakša pristup finansiranju početnim preduzećima sa adekvatnim finansijskim proizvodima, kako bi se osigurao rast novootvorenih preduzeća kao i povećanje zaposlenosti, čime bi se poboljšao životni standard stanovništva.

 

KOJI SE PREDUZEĆA KVALIFIKOVAJU?

Parametri za MSP koja ispunjavaju uslove za garantno finansiranje uključuju, ali nisu ograničeni na sledeće:

  • MSP u privatnom vlasništvu, bez ikakvog državnog vlasništva tokom perioda pokrića kredita od garancije,
  • MSP koja imaju registraciju poslovanja,
  • MSP sa iskustvom od prvog dana registracije do 12 meseci iskustva,
  • Kvalifikovani zajmoprimac/biznis mora biti u vlasništvu najmanje privatnog građanina ili stalnog stanovnika Kosova,
  • MMSP koja imaju manje od 250 zaposlenih.

KOJI KREDITI MOGU IMATI KORISTI OD PROZORA START UP?

Kvalifikovani zajmovi koji ispunjavaju sledeće kriterijume će biti prihvatljivi za beneficije Prozora StartUp:

  • Minimalni iznos kredita je 3.000 evra
  • Maksimalni iznos kredita je 50.000 evra,
  • Maksimalni iznos garancije je 40.000 evra,
  • Maksimalni rok otplate garantovanog kredita je do 60 meseci,
  • Namena kredita može biti za dugoročna ulaganja kao i za obrtna sredstva,

 

Za detaljnije informacije o specifičnostima Prozora StartUp u poslovanju kliknite na link.

Prijavite se ovde za kredit.

Primer za orijentaciju:

 

Kredit

30.000 Eur

Period otplate kredita

60 meseci

Nominalna stopa

9,20%

Administrativni troškovi

0,50%

Efektivna kamatna stopa

9,82%