Cenovnik, Opšti uslovi za privatne klijente

Cenovnik za usluge, 27.04.2024

Metod izračunavanja

ProCredit banka primenjuje transparentno objavljivanje naknada za usluge koje nudi. Osim ako nije drugačije navedeno, kamatna stopa se obračunava na osnovu proste kamate uz pomoć aktuelne metode/aktuelnih dana.Banka obračunava efektivnu kamatnu stopu na depozite i kredite na osnovu Pravilnika CBK o ‘efektivnoj kamatnoj stopi i zahtevima zaobelodanjivanje banaka’ i navedena je u ugovoru zaključenom između banke i klijenta. Za dodatne detalje, kontaktirajte banku!!

Cenovnik za usluge, 27.03.2024

Metod izračunavanja

ProCredit banka primenjuje transparentno objavljivanje naknada za usluge koje nudi. Osim ako nije drugačije navedeno, kamatna stopa se obračunava na osnovu proste kamate uz pomoć aktuelne metode/aktuelnih dana.Banka obračunava efektivnu kamatnu stopu na depozite i kredite na osnovu Pravilnika CBK o ‘efektivnoj kamatnoj stopi i zahtevima zaobelodanjivanje banaka’ i navedena je u ugovoru zaključenom između banke i klijenta. Za dodatne detalje, kontaktirajte banku!!