Kako vas štitimo?

Kako vas Procredit banka štiti?

Sprovodimo odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bismo klijentu osigurali najviši mogući nivo sigurnosti u cilju zaštite podataka klijenata. 

acc-img

Infrastruktura:

Korišćenje najnovijih tehnologija za otkrivanje i sprečavanje cyber upada, npr.:

 • Implementacija kontrola koje sprečavaju neovlašćeni pristup od strane pojedinaca ili mreža (zaštitni zidovi (firewalls), sistemi za prevenciju upada, enkripcija podataka u mirovanju, itd.).
 • Zaštita veze između klijentovih uređaja i naših aplikacija pomoću šifriranja Secure Socket Layer (SSL), npr. klijent se prijavljuje, popunjava aplikaciju ili se registruje u online servisima.
acc-img

E-bankarstvo / M-bankarstvo:

 • Autorizacija plaćanja zaštićena je višefaktorskom autentifikacijom za svaku transakciju koju pokrenete.
 • Automatsko odjavljivanje sa sesije online bankarstva klijenata nakon neaktivnosti od 15 minuta kako bi se izbeglo neovlašćeno korišćenje računa klijenata od strane drugih.
 • Siguran pristup mobilnoj verziji e-Bankinga otiskom prsta ili lozinkom.
 • Praćenje aktivnosti za potencijalne prevare.
 • Mobilne aplikacije razvijene uz najnovije sigurnosne tehnologije.
   
acc-img

Debitne/kreditne kartice:

 • Sami upravljajte limitima kartice i statusom kartice putem naših digitalnih kanala.
 • Kartice su podrazumevano upisane u skladu sa najnovijim bezbednosnim standardima kao što je 3-D Secure (sigurnosni protokol koji pomaže u sprečavanju prevara u onlajn transakcijama kreditnim i debitnim karticama).
 • Slanje SMS poruke za svaku online transakciju koju izvršite sa svojom karticom.
 • Praćenje aktivnosti za potencijalne prevare.
   

Zapamtite:
 • Ažurirajte svoje trenutne kontakt podatke u banci kako bismo vas mogli kontaktirati.

 • Odmah prijavite banci ako je vaša kartica/telefon izgubljena ili ukradena.