ProCredit Banka sa posebnom ponudom za kredite za električne automobile za preduzeća

2/16/2022

Prilagodite najnoviju tehnologiju u voznom parku svom poslovanju, povećajte svoju efikasnost i konkurentsku poziciju na tržištu koristeći prednosti ponuda sa posebnim uslovima ProCredit banke.

Iskoristite prednosti posebnih uslova:

  • 4% efektivne kamatne stope
  • 0% administrativnih troškova 
  • Rok otplate do 5 godina

Zašto električni automobil?

  • Električni automobil na Kosovu emituje manje CO2 u poređenju sa dizel automobilom. Ne emituje nikakve fine čestice (PM2,5) što dovodi do boljeg kvaliteta vazduha i samim tim boljeg zdravlja ljudi. 
  • Električni automobili su poznati kao najekonomičniji automobili. Na 100 km potroše 0,81 Eur u poređenju sa prosekom tipičnog automobila koji troši oko 7,38 Eur (računajući da troši 5,5L na 100 km sa cenom nafte 1,23 EUR/L). Dakle, uštedite do 89% u novčanoj vrednosti.
  • Električni automobili su tiši od automobila na benzin i dizel, što znači da izazivaju do 100% manje zagađenja bukom.
Kredit za električne automobile 25,000 Eur
Period otplate kredita 60 meseci
Nominalna stopa 3.93%
Administrativni troškovi 0%
Efektivna kamatna stopa 4%

Budućnost je električna!
Ponuda važi do 30. juna 2022. godine